Warsztaty dla NGO

O warsztatach

Każdy warsztat jest przygotowany na miarę potrzeb uczestników. Proponowane ćwiczenia mają na celu rozwój umiejętności uczestników. Te warsztaty nie są o koniach, ale o ludziach i obejmują między innymi takie tematy, jak:

 • świadomość własnych kompetencji komunikacyjnych i przywódczych
 • umiejętności budowania relacji z innymi
 • wykraczanie poza własną sferę komfortu
 • radzenie sobie w trudnych sytuacjach, kierowanie zmianami

Uczestników zapraszamy do ćwiczeń w asyście koni zarówno indywidualnych, w parach, jak i w małych grupach. Po każdym ćwiczeniu z końmi następują:

 • Moderowane dyskusje grupowe
 • Analiza materiału video
 • Transfer doświadczeń z ćwiczenia na życie zawodowe

Zapraszamy osoby, które:

 • chcą wziąć udział w warsztatach prowadzonych innowacyjną metodą rozwojową angażującą ciało, umysł i emocje
 • szukają nowych doświadczeń, które pozwolą z dystansu spojrzeć na siebie, swoje umiejętności oraz na sposób w jaki działają
 • są zainteresowani swoim rozwojem osobistym
 • pragną spędzić czas na łonie natury oraz zakosztować chwil relaksu

Aby wziąć udział w warsztatach nie jest konieczny wcześniejszy kontakt lub doświadczenie z końmi! Podczas warsztatów nie jeździmy konno! Pracujemy z końmi z ziemi.

Korzyści

Kontakt z końmi integruje nasze myśli, emocje, zmysły i intuicję. Proces uczenia zaczyna się podczas warsztatu i trwa po jego zakończeniu. Uczestnicy doświadczają zupełnie nowych sytuacji, dzięki którym wiele uczą się sobie i otwierają się na zmianę. Te warsztaty nie są o koniach, ale o ludziach.

Dzięki nowym doświadczeniom i ich analizie uczestnicy określają:

 • jakie zachowania są efektywne i warto je wzmacniać
 • gdzie leży obszar do poszerzania własnych możliwości i zdolności
 • które zachowania blokują skuteczność interpersonalną i warto się zastanowić nad alternatywnym działaniem
 • jak budować efektywniejsze relacje
 • jak podejmujować ryzyko oraz poszukiwać nowych rozwiązań