Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług poprzez Serwis.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych stosowane są wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Ich wykonywanie jest kontrolowane, a ich zgodność stale sprawdzana z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Administrator
Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest: Elżbieta Pryka z siedzibą w Krakowie przy ul. Smętna 7a/15 (31-343 Kraków), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6791200513, REGON  383463909.

Przetwarzane dane osobowe
Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane,
 • poprzez gromadzenie plików cookies.

Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

Cele i okres przetwarzania danych osobowych
Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego, w celu dokonania zakupu, w celu zgłoszenia udziału w warsztatach, w celu dołączenia do listy Newsletter.

Cel przetwarzania danych osobowych różni się w zależności od rodzaju zbieranych danych. Możliwe cele, dla których dane są przetwarzane to:

 • realizacja zamówienia;
 • realizacja usługi prowadzenia konta klienta;
 • rozpatrywanie reklamacji oraz żądań wymiany lub zwrotów produktów;
 • zgłoszenia udziału w warsztatach.

Podstawą przetwarzania danych osobowych w powyższych celach jest ich niezbędność dla prawidłowego wykonania umowy zawieranej na żądanie klienta, tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

 • wysyłka materiałów marketingowych na adres e-mail lub numer telefonu klienta.

Podstawą przetwarzania danych osobowych w tych celach jest zgoda klienta, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 • prezentowanie reklam i ofert promocyjnych dostępnych w Serwisie;
 • personalizacja i priorytetyzacja produktów wyświetlanych klientowi w Serwisu;
 • prowadzenie obsługi klienta;
 • analiza preferencji zakupowych klientów i ich zachowania w Serwisie;
 • zapewnienie bezpiecznej, sprawnej i bezproblemowej możliwości korzystania z infrastruktury Serwisu.

Podstawą przetwarzania danych osobowych w tych celach jest uzasadniony interes Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 • spełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów szczególnych, w tym zwłaszcza przepisów prawa podatkowego.

Podstawą przetwarzania danych do tego celu jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Okres przechowywania danych osobowych będzie mógł różnić się w zależności od rodzaju danych. Zbierane dane będą przechowywane dopóki klient Serwisu będzie aktywnym klientem lub będzie posiadał założone konto klienta. Jeżeli klient nie będzie korzystał z Serwisu, dane osobowe dotyczące dokonanych zakupów lub zgłoszeń na warsztaty będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Nie dotyczy to danych, których okres przechowywania może być inny ze względu na obowiązujące przepisy, w tym zwłaszcza przepisy podatkowe czy księgowe.

Udostępnianie danych osobowych
Dane osobowe przekazywane są podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora w celu wykonania umowy, realizacji usługi, dostarczenia produktu, pobrania opłaty, analizy danych oraz obsługi marketingowej lub obsługi klienta, tj. dostawcom usług IT, marketingowych, analitycznych, kurierom i pośrednikom płatności, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami i nie mogą wykorzystywać danych osobowych w innych celach niż związane z wykonaniem umowy. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum.

Dane osobowe nie zostaną udostępnione osobom trzecim, chyba że jest to konieczne dla osiągnięcia celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, lub gdy Administrator będzie do tego prawnie zobowiązany.

Pliki Cookies

Poprzez piki cookies należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:

 • możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie Serwisu;
 • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić strony internetowe;
 • celów analitycznych polegających na tworzeniu anonimowych statystyk badających ruch na stronie internetowej,  mierzeniu bez identyfikowania danych osobowych skuteczności akcji prowadzonych na rzecz Serwisu, np. w sieci reklamowej Google, rozliczaniu się z partnerami biznesowymi za usługi reklamowe w oparciu o zarejestrowane akcje świadczone na życzenie użytkowników oraz wykrywaniu różnego rodzaju nadużyć.

Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.

Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

 • Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
 • Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
 • Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 • Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

Administrator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie strony internetowej.

Prawa użytkownika związane z jego danymi osobowym

Każdy ma prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Aby skorzystać z przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się z nami e-mailowo na adres ela.pryka@equipoise.pl, telefonicznie na numer telefonu 696 58 38 93 lub pocztą tradycyjną na adres: Elżbieta Pryka, ul. Smętna 7a/15, 31-343 Kraków.